Babakus - för blivande mästare
 Mer information om BABAKUS - en västerländsk ABACUS utvecklad av neuropsykolog Björn Adler
Om Babakus Om Babakus Så räknar man Så räknar man Beställning Beställning Kontakt Kontakt
®
Kognitivt Centrum
Babakus är en västerländsk Abacus som gör eleven      skickligare på att räkna. Den är mycket lätt att lära sig.  Räknaren är en hybrid mellan en räknesticka och en Abacus - den  kombinerar det bästa från båda och har många fördelar: * Metoden är ett viktigt alternativ till fingerräknandet * Metoden stärker förmågan att se mängder * Metoden stärker visuo-spatial förmåga * Metoden ger både visuellt och sensomotoriskt stöd * Man arbetar på västerländskt sätt med tal och siffror * Räknandet med Babakus är arbetsminnesbesparande * Man kan arbeta med addition och subtraktion samtidigt * Man kan även arbeta med multiplikation och division på Babakusen * Man kan arbeta med högre tal än man annars skulle klara av * Övergångarna från tiotal, hundratal och tusental och även högre              tal tydliggörs och kan klaras av på ett enkelt och säkert sätt * Man kan blanda de fyra räknesätten i samma uträkning * Man kan arbeta med flera tal i en sekvens * Man tränar positionssystemet på ett enkelt sätt * Man kan även arbeta med decimaltal på ett enkelt sätt * Man kan arbeta med enheter som vikt, längd och volym på ett tydligt   och enkelt sätt           * Babakusen kan anpassas till alla elevers nivå - de riktigt duktiga räknar på   en mental babakus. På den högsta nivån stärker man även arbetsminnet.        
Babakusen är lättare att använda än en abacus  Babakusen är anpassad till västerländska förhållandet och kombinerar det bästa från österlandet med västerlandet. Den arbetar med tal och siffror.  Alla elever - oavsett nivå kan stimuleras med en Babakus. De riktigt duktiga  kan mentalisera räknaren istället för att använda en konkret Babakus. Detta kan man göra efter en tids träning med en riktig Babakus.
Det går lekande lätt att arbeta med de fyra räknesätten på Babakus
Kognitvt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv Sweden Tel 040-301680 info@kognitivtcentrum.se