Babakus - för elever med Dyskalkyli
 Välkommen till Kognitivt Centrums information om BABAKUS - en västerländsk ABACUS
Om Babakus Om Babakus Så räknar man Så räknar man Beställning Beställning Kontakt Kontakt
Kognitvt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv Sweden Tel 040-301680 info@kognitivtcentrum.se
 Babakusen kan användas av alla elever från sexåringar och upp till vuxna. Den lämpar sig extra väl för elever som har matematiksvårigheter - och har stora problem med att automatisera       det enkla räknandet. Man behöver bara kunna räkna till 10 för att kunna använda babakusräknaren. Användandet av Babakus bör föregås av en ordentlig pedagogisk kartläggning som man kan läsa mer om på www.dyskalkyli.nu  OBS! Babakus finns att köpa i vår webbshop
®
Kognitivt Centrum
Den har utvecklats av neuropsykolog Björn Adler utifrån ett konkret behov av en metod för att arbeta med tal och siffror när man har problem med att snabbt och enkelt hantera just tal och siffror. Den ger ett tydligt visuellt stöd och är en väg bort från fingerräknandet.
Babakus är möjligheternas räknare
Babakus gör även skickliga räknare ännu bättre på att räkna  Räknaren består av en räkneplatta med räknestickor.  Varje räknesticka har en genomskinlig plastskena med blått vågrätt     streck - för markering och avläsning av tal.  Vid räknandet används räknestickorna tillsammans med två räkneremsor. En för addition och den andra för subtraktion. Samma räkneremsor använder Du även när Du arbetar med multiplikation och division.  Till babakusen hör även en metod för själva övandet  - i sju steg. På den högsta nivån använder man sig av en mental Babakus. Man räknar med andra ord med räknaren utan att använda den konkret. En nivå som är möjlig för alla elever att uppnå. “Jag tycker att Babakus är en intressant och bra app för alla barns inlärning av matematiska färdigheter och särskilt för de barn/elever som behöver det konkreta räknestödet under en längre period av sin skoltid. Appen hanterar inlärning av matematik på ett korrekt sätt och är lätt att förstå. Jag ger appen betyget fem av fem.” - Specialpedagog Ann-Mari Ståhl- “The Babakus is one of those wonderful apps every school should have available to students as an alternative method of performing math functions . It should be required introduction to any student who doesn’t seem to ‘get’ the traditional method before they give up on themselves.” - Tech teacher Jacqui Murray, USA - “I would recommend trying this app if you have a child or young person struggling with understanding basic maths concepts. It is a welcome tool in an area where there are few good interventions.” - Dr Jonathan Reed, UK -  
Info & beställning Info & beställning
Babakus är specialdesignad för dyskalkyliker!